خدمات اقساط | بن کارت | باشگاه مشتریان | تخفیف | اقساط سازمانی | خدمات رفاهی | صدرا | گروه تجارت الکترونیک صدراکیان

مدیریت بودجه های رفاهی و سازمانی خود را به ما بسپارید

هزینه های عمومی و مالیاتی پرسنل خود را کاهش دهید

از بیش از ۵۷۰۰ مرکز در سراسر کشور با تخفیف ویژه خرید نمایید

با استفاده از شبکه بزرگ اقساط صدرا قدرت خرید پرسنل خود را افزایش دهید

افزایش قدرت معیشت پرسنل سازمان ها و ارگان ها با استفاده از بن کارت صدرا

ارائه خدمات ویژه دندان پزشکی بدون پیش قسط و با اقساط بدون بهره 

|

ساختار فعالیت عملیاتی صدراکیان

در چرخه پرداخت الکترونیکی بانکی (PSP)

باشگاه هوشمند مشتریان نیاز روز سازمان ها و شرکت هاست. صدراکیان با استفاده از سامانه سویچ منحصر به فرد خود و به واسطه ی شرکت پرداخت الکترونیکی تحت نظارت بانک مرکزی (PSP) خدمات ارزش افزوده خود را به کلیه ی سازمان ها، مراکز ارائه کننده کالا و خدمات، باشگاه های هوشمند مشتریان، هواداری، وفاداری و همچنین شرکت ها و اپلیکیشن های فین تک ارائه می نماید , PSP در واقع پلی است بین بانک مبدا و مقصد که تراکنش های بین دو بانک را تحت نظارت شبکه امن پرداخت کارت  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شاپرک) مدیریت می کند.

وکیل-کارت | خدمات اقساط | بن کارت | باشگاه مشتریان | تخفیف | اقساط سازمانی | خدمات رفاهی | صدرا | گروه تجارت الکترونیک صدراکیان | بن کارت | تجارت

خدمات صدرا کیان

بن کارت های ویژه سازمانی صدرا

صدور بن کارت های سازمانی صدرا با خدمات و شرایط ویژه

|

ارائه ی خدمتی نوین درحوزه ی خدمات وفاداری مشتریان

 

باشگاه هوشمند

مشتریان

با خدمت جدید گروه تجارت الکترونیک صدراکیان، باشگاه مشتریان خود را متحول کنید

سازمان های طرف قرارداد با صدرا