ثبت نام کار آموزان

  • مثال : 1350/1/1
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .