خرید وکیل کارت

متقاضی گرامی: با توجه به الزامات بانکی، تکمیل کلیه اطلاعات درخواستی در این صفحه، جهت صدور وکیل کارت ضروری است.

هزینه صدور و خدمات وکیل کارت:  159/000 تومان شامل 50/000 تومان شارژ اولیه و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده

ثبت نام وکیل کارت

  • قیمت: 159,000 تومان
    شامل 50 هزار تومان شارژ اولیه و 9 هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده
  • آدرس جهت ارسال پستی وکیل کارت
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .